Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice tel.: +48 322-518-040 faks: +48 322-077-897 e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl www: www.katowice.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko-Biała tel.: +48 338-124-492, +48 338-123-037 faks: +48 338-124-930 e-mail: bielsko@katowice.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Częstochowie ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa tel.: +48 343-643-517, +48 343-643-512, +48 343-643-523 faks: +48 343-604-280 e-mail: czestochowa@pios.gov.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Wykonawca prognozy jakości powietrza ul. Bratków 10, 40-045 Katowice tel.: +48 323-571-135 e-mail: monitoring.katowice@imgw.pl www: www.imgw.pl, www.pogodynka.pl

Licznik: 388069