Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego

Przepraszamy – brak prognozy jakości powietrza.
Następna prognoza w najbliższy dzień roboczy

http://spjp.katowice.pios.gov.pl
Prognoza wskaźnika jakości powietrza województwa śląskiego

Mapa województwa śląskiego z podziałem na strefy i aglomeracje, dla których tworzona jest raz na 24 godziny prognoza średniego dobowego wskaźnika jakości powietrza według metodyki opisanej w zakładce „Metoda prognozowania jakości powietrza”.

ważność od 2016-8-29 10:00 do 2016-8-30 10:00 UTC
Wskaźnik jakości powietrza dla PM10, PM2,5, SO2, NO2, O3, CO
Kategoria Informacja zdrowotna
Bardzo dobry Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia, warunki idealne dla aktywności na zewnątrz.
Dobry Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza stanowi minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki bardzo dobre dla aktywności na zewnątrz.
Umiarkowany Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre dla aktywności na zewnątrz.
Dostateczny Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło.
Zły Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz.
Bardzo zły Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.


*) Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza.

Kolor

Wskaźnik

Brak danych
Bardzo dobry
Dobry
Umiarkowany
Dostateczny
Zły
Bardzo zły

Aby uzyskać informacje o strefie kliknij strefę na mapie.
Ładowanie mapy
Proszę czekać
Uniwersalny czas koordynowany (ang. Universal Time Clock lub Coordinated Universal Time, fr. Temps Universel Coordonné) – wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego. Czas urzędowy w Polsce: letni UTC+2 godziny, zimowy UTC+1 godzina.
Licznik: 197389