Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego
A A A

Ważne informacje

  • 2016-04-08    Nowy wskaźnik jakości powietrza dla województwa śląskiego

    Szanowni Państwo, Duże zainteresowanie społeczne problematyką wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, a także zapotrzebowanie mieszkańców Polski na jednoznaczną i przekonującą informację o stanie zanieczyszczenia powietrza zaowocowały powstaniem tzw. polskiego wskaźnika jakości powietrza (PWJP). Wskaźnik ten został po raz pierwszy zastosowany na portalu Państwowego Monitoringu Środowiska w celach informacyjnych o bieżących warunkach czystości powietrza. Mając zatem na względzie ujednolicenie informacji o stanie aktualnym jakości powietrza oraz jego krótkoterminowej prognozie w Systemie Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim z dniem 8 kwietnia 2016 roku dotychczas stosowany wskaźnik jakości powietrza wzorowany na jego odpowiedniku europejskim (CAQI), został zamieniony na polski wskaźnik jakości powietrza. Szczegółowe informacje o kategoryzacji jakości powietrza w województwie śląskim znajdziecie Państwo w zakładce wskaźnik jakości powietrza. Mamy nadzieję, że dokonana zmiana ułatwi Państwu interpretację prognozy jakości powietrza w województwie śląskim na tle aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza. Zespół przygotowujący prognozę jakości powietrza.


  • 2014-11-21    Prognoza jakości powietrza publikowana we wszystkie dni tygodnia

    Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że po dwóch latach od wdrożenia nowej internetowej prognozy jakości powietrza dla województwa śląskiego, udało nam się pokonać trudności organizacyjne z jej publikowaniem we wszystkie dni tygodnia. Począwszy od połowy listopada 2014 roku prognoza zanieczyszczeń powietrza, w tym wskaźnika jakości powietrza dla stref i aglomeracji ukazuje się również w soboty, niedziele i dni świąteczne. Czas aktualizacji prognozy nie uległ zmianie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że autorzy prognozy pracują także na bieżąco nad jej ciągłym udoskonalaniem w tym polepszaniem sprawdzalności. Niebawem także planujemy udostępnienie nowych funkcjonalności systemu. Tymczasem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie. Zespół przygotowujący prognozę jakości powietrza.


  • 2012-10-22    Nowa strona prognozy jakości powietrza w województwie śląskim

    Szanowni Państwo, Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym została uruchomiona nowa strona internetowa Systemu Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim. W stosunku do jej poprzedniej wersji zaszło kilka istotnych zmian. Po pierwsze w związku ze zmianą niektórych aktów wykonawczych ustawy Prawo Ochrony Środowiska została dokonana aktualizacja treści strony do nowych przepisów. Dotyczy to zwłaszcza zastosowania nowego podziału na strefy, w których dokonywana jest ocena i prognoza jakości powietrza. Po drugie zgodnie z sugestiami użytkowników poprzedniej strony do prognozy stanu zanieczyszczenia atmosfery zamiast dotychczasowego amerykańskiego indeksu jakości powietrza (AQI) zastosowano wskaźnik europejski (CAQI) zalecany przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje na temat tego wskaźnika znajdziecie Państwo w zakładce „Wskaźnik jakości powietrza”. Po trzecie zespół przygotowujący prognozę jakości powietrza pragnie, aby ukazywała się ona codziennie. Wymaga to jednak kilku zabiegów technicznych i organizacyjnych. W związku z tym w okresie przejściowym prognoza jakości powietrza aktualizowana będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach dopołudniowych. Życzymy Państwu przyjemnej lektury. Zespół przygotowujący prognozę jakości powietrza.


Licznik: 299312