Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego
A A A

Ważne informacje

 • 2017-03-05    Informacja dotycząca wskaźnika jakości powietrza stosowana w Systemie Prognoz Jakości

  Poniżej przekazujemy Państwu informacje dotyczące wskaźnika jakości powietrza stosowanego w Systemie Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim.

  Tak zwany Polski Indeks Jakości Powietrza (PIJP) utworzony i udostępniany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) w nowym funkcjonującym od grudnia 2015 r. portalu jakości powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home) wprowadzony został dla danych bieżących (jednogodzinnych). Obliczany jest na podstawie danych jakości powietrza z bazy JPOAT 2.0 (GIOŚ), wyłącznie na podstawie danych bieżących (niezweryfikowanych) ze stanowisk automatycznych. Na mapie wspominanego portalu jakości powietrza GIOŚ polski (ogólny) indeks jakości powietrza oraz indeksy dla poszczególnych zanieczyszczeń widoczne są z ostatniej dostępnej w bazie godziny pomiarowej. Prognoza zgodna z Polskim indeksem jakości powietrza znajduje się również na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach w zakładce Śląski Monitoring Powietrza lub pod adresem http://powietrze.katowice.wios.gov.pl.

  Prognoza jakości powietrza przygotowywana na kolejną dobę na zlecenie WIOŚ w Katowicach przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza z siedzibą w Katowicach jest kartograficzną wizualizacją prognozy poziomu zanieczyszczeń powietrza dla województwa śląskiego. Dotyczy ona przewidywanych stężeń średniodobowych i oparta jest o zmodyfikowany Polski Indeks Jakości Powietrza (PIJP). Modyfikacja ta polega na wydłużeniu czasu uśredniania do 24 godzin i dostosowanym granicy przejścia z klasy dobrej do umiarkowanej dla PM10 oraz SO2 do granicy wartości dopuszczalnej określonej dla tych substancji w rozporządzeniu MŚ (PM10 50 µg/m3 i dla SO2 125 µg/m3 – obie te wartości stanowią górne ograniczenie klasy dobrej). Szczegółowy opis metody prognozowania znajduje się w zakładce http://spjp.katowice.pios.gov.pl/model_prognozy_jakosci_powietrza.aspx.


 • 2016-04-08    Nowy wskaźnik jakości powietrza dla województwa śląskiego

  Szanowni Państwo, Duże zainteresowanie społeczne problematyką wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, a także zapotrzebowanie mieszkańców Polski na jednoznaczną i przekonującą informację o stanie zanieczyszczenia powietrza zaowocowały powstaniem tzw. polskiego wskaźnika jakości powietrza (PWJP). Wskaźnik ten został po raz pierwszy zastosowany na portalu Państwowego Monitoringu Środowiska w celach informacyjnych o bieżących warunkach czystości powietrza. Mając zatem na względzie ujednolicenie informacji o stanie aktualnym jakości powietrza oraz jego krótkoterminowej prognozie w Systemie Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim z dniem 8 kwietnia 2016 roku dotychczas stosowany wskaźnik jakości powietrza wzorowany na jego odpowiedniku europejskim (CAQI), został zamieniony na polski wskaźnik jakości powietrza. Szczegółowe informacje o kategoryzacji jakości powietrza w województwie śląskim znajdziecie Państwo w zakładce wskaźnik jakości powietrza. Mamy nadzieję, że dokonana zmiana ułatwi Państwu interpretację prognozy jakości powietrza w województwie śląskim na tle aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza. Zespół przygotowujący prognozę jakości powietrza.


 • 2014-11-21    Prognoza jakości powietrza publikowana we wszystkie dni tygodnia

  Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że po dwóch latach od wdrożenia nowej internetowej prognozy jakości powietrza dla województwa śląskiego, udało nam się pokonać trudności organizacyjne z jej publikowaniem we wszystkie dni tygodnia. Począwszy od połowy listopada 2014 roku prognoza zanieczyszczeń powietrza, w tym wskaźnika jakości powietrza dla stref i aglomeracji ukazuje się również w soboty, niedziele i dni świąteczne. Czas aktualizacji prognozy nie uległ zmianie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że autorzy prognozy pracują także na bieżąco nad jej ciągłym udoskonalaniem w tym polepszaniem sprawdzalności. Niebawem także planujemy udostępnienie nowych funkcjonalności systemu. Tymczasem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie. Zespół przygotowujący prognozę jakości powietrza.


 • 2012-10-22    Nowa strona prognozy jakości powietrza w województwie śląskim

  Szanowni Państwo! Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym została uruchomiona nowa strona internetowa Systemu Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim. W stosunku do jej poprzedniej wersji zaszło kilka istotnych zmian. Po pierwsze w związku ze zmianą niektórych aktów wykonawczych ustawy Prawo Ochrony Środowiska została dokonana aktualizacja treści strony do nowych przepisów. Dotyczy to zwłaszcza zastosowania nowego podziału na strefy, w których dokonywana jest ocena i prognoza jakości powietrza. Po drugie zgodnie z sugestiami użytkowników poprzedniej strony do prognozy stanu zanieczyszczenia atmosfery zamiast dotychczasowego amerykańskiego indeksu jakości powietrza (AQI) zastosowano wskaźnik europejski (CAQI) zalecany przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje na temat tego wskaźnika znajdziecie Państwo w zakładce „Wskaźnik jakości powietrza”. Po trzecie zespół przygotowujący prognozę jakości powietrza pragnie, aby ukazywała się ona codziennie. Wymaga to jednak kilku zabiegów technicznych i organizacyjnych. W związku z tym w okresie przejściowym prognoza jakości powietrza aktualizowana będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach dopołudniowych. Życzymy Państwu przyjemnej lektury. Zespół przygotowujący prognozę jakości powietrza.


Licznik: 388087